0917 019 898

Sim vina miễn phí 10 phút tháng 05-2016 

Giới thiệu gói cước sim vina miễn phí 10 phút.

Quý khách hàng muốn đăng ký gói cước sim vina miễn phí 10 phút tháng 05-2016, vui lòng chọn 1 trong các gói cước sau:

1.. Gói cước 70.000 đ (Alo21)

Vina miễn phí 10 phút đầu tiên gọi nội mạng Vinaphone + cố định VNPT toàn quốc.

Trong tháng chỉ được gọi miễn phí 700 phút. KH gọi vượt 700 phút sẽ tính cước phát sinh theo qui định.

2.. Gói cước 94.000 đ (Alo45)

Vina miễn phí 10 phút đầu tiên gọi nội mạng Vinaphone + cố định VNPT toàn quốc.

Trong tháng chỉ được gọi miễn phí 1.000 phút. KH gọi vượt 1.000 phút sẽ tính cước phát sinh theo qui định.

3.. Gói cước 114.000 đ (Alo65)

Vina miễn phí 10 phút đầu tiên gọi nội mạng Vinaphone + cố định VNPT toàn quốc.

Trong tháng chỉ được gọi miễn phí 1.500 phút. KH gọi vượt 1.500 phút sẽ tính cước phát sinh theo qui định.

4.. Gói cước 184.000 đ (Alo135)

Vina miễn phí gọi tất cả các mạng trong nước. (Mobi, Vina, Viettel, Sfone, Vietnam Mobile, Beline,….)

Trong tháng chỉ được gọi miễn phí 300 phút. KH gọi vượt 300 phút sẽ tính cước phát sinh theo qui định.