0917 019 898

Hướng dẫn thanh toán cước trực tuyến vina trả sau 

Để sử dụng dịch vụ thanh toán cước trục tuyến vina trả sau, khách hàng cần đăng ký tiện ích thanh toán trực tuyến tại ngân hàng mình mở tài khoản.


– Sau đó truy cập vào trang web: http://payment.vinaphone.com.vn đăng ký user/ mật khẩu truy cập VinaPortal và thực hiện theo các bước.
– Khách hàng vào mục THANH TOÁN và Nhập số thuê bao VinaPhone cần thanh toán (có thể thanh toán cho thuê bao của mình hoặc thuê bao trả sau khác. Số thuê bao phải là thuê bao có nợ cước mới thực hiện được giao dịch thanh toán)
– Chọn ngân hàng thanh toán và nhập số tiền cần thanh toán/ Xác nhận thanh toán qua ngân hàng mình đã chọn.
– Nhập thông tin tài khoản ngân hàng sử dụng để thanh toán/ Kiểm tra thông tin thanh toán và lấy mật khẩu OTP để xác nhận thanh toán/ Nhập mật khẩu OTP để hoàn tất thanh toán/ Kết thúc giao dịch thanh toán trực tuyến vina trả sau.