0917 019 898

Gói cước vina miễn phí 10 phút 

Giới thiệu các gói cước vina miễn phí 10 phút áp dụng cho Cá nhân:
Xem thêm gói cước vina miễn phí 10 phút áp dụng cho Doanh nghiệp

1. Gói Alo21: (vina miễn phí 10 phút nội mạng)
Cước tháng chỉ 70.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 700 phút/ tháng tới Vinaphone và Cố định VNPT toàn quốc.

2. Gói Alo45:
Cước tháng chỉ 94.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 1000 phút/ tháng tới Vinaphone và Cố định VNPT toàn quốc.

3. Gói Alo65:
Cước tháng chỉ 114.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 1500 phút/ tháng tới Vinaphone và Cố định VNPT toàn quốc.

4. Gói Alo135:
Cước tháng chỉ 184.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 300 phút/ tháng tới tất cả các mạng.

 

5. Gói Smart-99:
Cước tháng chỉ 148.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 1000 phút/ tháng tới Vinaphone và Cố định VNPT toàn quốc.
Miễn phí 300 tin nhắn nội mạng Vinaphone.
Miễn phí 1 gói MAX 3g truy cập internet 600 Mb.

6. Gói Smart-119:
Cước tháng chỉ 168.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 1000 phút/ tháng tới Vinaphone và Cố định VNPT toàn quốc.
Miễn phí 300 tin nhắn nội mạng Vinaphone.
Miễn phí 1 gói MAX 3g truy cập internet 1Gb.

7. Gói Smart-199:
Cước tháng chỉ 248.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 300 phút/tháng tới tất cả các mạng trong nước.
Miễn phí 300 tin nhắn tới tất cả các mạng.
Miễn phí 1 gói MAX100 3g truy cập internet 1Gb.

8. Gói Smart-299:
Cước tháng chỉ 348.000 vnđ.
Được miễn phí gọi 500 phút/tháng tới tất cả các mạng trong nước.
Miễn phí 500 tin nhắn tới tất cả các mạng.
Miễn phí 1 gói MAX200 3g truy cập internet 2Gb.

Chọn sim vina miễn phí 10 phút
Xem thủ tục hòa mạng gói cước vina miễn phí 10 phút