0917 019 898

Gói cước vina Doanh Nghiệp 

Giới thiệu các gói cước vina trả sau áp dụng cho Doanh Nghiệp hòa mạng mới:

1 Gói DN45:
– Cước tháng: 94.000 đồng.
–  Miễn phí 1500 phút gọi  Vinaphone  và Cố định VNPT  toàn quốc, giới hạn 10 phút/cuộc gọi.

2 Gói DN145:
– Cước tháng: 194.000 đồng.
–  Miễn phí 1500 phút gọi  Vinaphone  + Mobifone + Cố định VNPT  toàn quốc, giới hạn 10 phút/cuộc gọi.

3 Gói DN101:
– Cước tháng: 150.000 đồng (có VAT và thuê bao tháng)
– Miễn phí 300 phút gọi tới tất cả các mạng trên toàn quốc, không giới hạn 10 phút/cuộc gọi.