0917 019 898

Gói cước 3g vinaphone 

Cách thức đăng ký gói cước 3g vinaphone:
Từ máy điện thoại của khách hàng nhắn tin theo cú pháp:
Tên gói cước gửi 888

Giới thiệu gói cước 3g vinaphone:

STT Gói cước Nội dung gói cước Thời hạn sử dụng Giá cước Hoa hồng đăng ký gói cước (chưa VAT)

 

 

Đầu số nhắn tin
1 D250 Miễn phí 3GB/tháng trong 6 tháng, không tính cước vượt gói. 6 tháng 250,000 70,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888

2 D500 Miễn phí 4GB/tháng trong 12 tháng, không tính cước vượt gói. 1 năm 500,000 125,000
3 D2 Miễn phí 2GB/ngày, tính cước vượt gói. Ngày 10,000 3,000
4 M10 50MB/tháng,cước vượt gói 25đ/50KB Tháng 10,000 3,000
5 M25 150MB/tháng,cước vượt gói 25đ/50KB Tháng 25,000 5,000
6 M50 500MB/tháng,cước vượt gói 25đ/50KB Tháng 50,000 15,000
7 M120 1,5GB/tháng,cước vượt gói 25đ/50KB Tháng 120,000 35,000
8 MAX 600MB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 70,000 20,000
9 MAX100 1,2GB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 100,000 35,000
10 MAX200 3GB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 200,000 70,000
11 MAX300 30GB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 300,000 100,000
12 DT20 1GB/tuần, cước vượt gói 200đ/MB Tuần 20,000 5,000
13 D50/EZ50 3GB/tháng, cước vượt gói 200đ/MB Tháng 50,000 15,000
14 D70 6GB/tháng, cước vượt gói 200đ/MB Tháng 70,000 20,000
15 D120/EZ120 12GB/tháng, cước vượt gói 200đ/MB Tháng 120,000 35,000
16 DMAX 5GB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 70,000 20,000
17 DMAX100 9GB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 100,000 35,000
18 DMAX200 20GB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 200,000 70,000
19 DMAX300 30GB/tháng, không tính cước vượt gói. Tháng 300,000 100,000