THỦ TỤC HÒA MẠNG

Thủ tục hòa mạng

Qui định về thủ tục hòa mạng sim Vinaphone, Mobifone trả sau:

1. Đối với cá nhân thủ tuc hòa mạng như sau:
– CMND ở TPHCM: Chỉ cần photo 1 bản CMND.
– CMND ở Tỉnh khác: Photo CMND + Hộ khẩu.
Trường hợp cá nhân không có CMND thì thay thế bằng Passport

2. Đối với Doanh nghiệp thủ tuc hòa mạng như sau:
Rất đơn giản: chỉ cần photo 1 bản GPKD.

Comments are closed