Chuyển mạng giữ số là gì?

Chuyển mạng giữ số là dịch vụ chuyển các thuê bao di động từ nhà mạng này đến nhà mạng khác nhưng vẫn được giữ số điện thoại.

Phí chuyển mạng đối với thuê bao trả sau: 60.000 đồng
Phí chuyển mạng đối với thuê bao trả trước: 50.000 đồng
Thủ tục chuyển mạng giữ số:
CMND và hợp đồng trả sau với nhà mạng khác hoặc hóa đơn cước
Thời gian chuyển mạng giữ số đối với thuê bao trả sau từ ngày 16/11/2018 đến hết tháng 12/2018
Thời gian chuyển mạng giữ số đối với thuê bao trả trước: từ ngày 01/01/2019
Như vậy thuê bao trả trước của nhà mạng khác muốn chuyển sang nhà mạng Vinaphone chỉ được áp dụng từ ngày 01/01/2019

Lưu ý: Thuê bao trả sau của nhà mạng khác muốn chuyển qua nhà mạng Vinphone, theo qui định phải đóng hết nợ cước và cước phát sinh cước nóng đến thời điểm muốn chuyển.
Các dịch vụ đang sử dụng của thuê bao muốn chuyển mạng sẽ bị tạm dừng và áp dụng gói cước ưu đãi mới của nhà mạng Vinaphone.

Xem các gói cước ưu đãi của nhà mạng Vinaphone