0917 019 898

VNPT-TAX LÀ GÌ? 

VNPT-TAX là phần mềm khai thuế qua mạng, nộp thuế online do nhà mạng VNPT cung cấp.

Phần mềm VNPT-TAX  được tích hợp trong dịch vụ T-VAN dùng để kê khai thuế qua  mạng VNPT nhằm giải quyết những vấn đề đang tồn tại của khai thuế qua mạng như nghẽn đường truyền, thiếu dịch vụ hỗ trợ khi gặp sự cố. Hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp khi nộp qua dịch vụ TVAN sẽ được đảm bảo tiếp nhận thông suốt, doanh nghiệp không phải in tờ khai, không cần đến cơ quan thuế, tờ khai được nộp trực tiếp qua mạng và nhận kết quả ngay. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ bởi dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo trong quá trình kê khai thuế.