0917 019 898

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VNPT 

Doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng chữ ký số VNPT sẽ được nhân viên  hướng dẫn tận tình, hỗ trợ cài đặt chương trình và hướng dẫn trực  tiếp khai thuế qua mạng .Mọi đóng góp KH liên hệ 0902855229

Trong quá trình đăng ký chữ ký số VNPT-CA, DN cần phải chuẩn bị thủ tục như sau:

– CMNN của người đại diện trên GPKD.( không cần công chứng)

– Giấy phép đăng ký kinh doanh.( không cần công chứng).

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ 0917019898