0917 019 898

SIM VINAPHONE MIỄN PHÍ 10 PHÚT 

Khuyến mãi sim Vinaphone miễn phí 10 phút cho Cá nhân, sim Vina được miễn phí gọi 700 phút tới Mobifone Vinaphone VNPT trên toàn quốc.. Xem thêm khuyến mãi sim Vinaphone miễn phí 10 phútcho Doanh Nghiệp.

Xem khuyến mãi sim Mobifone miễn phí 10 phút

1/. Gói cước ALO 21: 

– Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi (không bao gồm cuộc gọi Video call) đến thuê bao Vinaphone và điện thoại cố định VNPT toàn quốc trong 18 tháng.

– Tổng số phút miễn phí trong tháng: 700 phút/thuê bao

– Giá cước: 21.000 đồng/tháng (chưa gồm cước thuê bao 49.000 đ, đã bao gồm VAT)

– Hòa mạng trước ngày 16: thu 100% giá trị gói cam kết (thu 21.000 đ)

– Hòa mạng sau ngày 16: thu 50% giá trị gói cam kết (thu 10.500 đ)

2/. Gói cước ALO 45: 

– Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi (không bao gồm cuộc gọi Video call) đến thuê bao Vinaphone và điện thoại cố định VNPT toàn quốc trong 18 tháng.

– Tổng số phút miễn phí trong tháng: 1000 phút/thuê bao

– Giá cước: 45.000 đồng/tháng (chưa gồm cước thuê bao 49.000 đ, đã bao gồm VAT)

– Hòa mạng trước ngày 16: thu 100% giá trị gói cam kết (thu 45.000 đ)

– Hòa mạng sau ngày 16: thu 50% giá trị gói cam kết (thu 22.500 đ)

3/.Gói cước ALO 145: 

– Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi (không bao gồm cuộc gọi Video call) đến thuê bao Vinaphone, Mobifone và điện thoại cố định VNPT toàn quốc trong 18 tháng.

– Tổng số phút miễn phí trong tháng: 700 phút /thuê bao

– Giá cước:145.000 đồng/tháng(chưa gồm cước thuê bao 49.000 đ, đã bao gồm VAT)

– Hòa mạng trước ngày 16: thu 100% giá trị gói cam kết (thu 145.000 đ)

– Hòa mạng sau ngày 16: thu 50% giá trị gói cam kết (thu 72.500 đ)

4/.Gói cước ALO 135: gọi tất cả các mạng trong nước

– Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến tất cả thuê bao cố định, di động trong nước trong 18 tháng.

– Tổng số phút miễn phí trong tháng: 300 phút /thuê bao

– Giá cước:135.000 đồng/tháng(chưa gồm cước thuê bao 49.000 đ, đã bao gồm VAT)

– Hòa mạng trước ngày 16: thu 100% giá trị gói cam kết (thu 135.000 đ)

– Hòa mạng sau ngày 16: thu 50% giá trị gói cam kết (thu 67.500 đ)

 

Chọn số Vinaphone: Quý khách vui lòng chọn sim Vinaphone miễn phí 10 phút