0917 019 898

SIM MOBIFONE GỌI MIỄN PHÍ NỘI MẠNG VÀ 3 MẠNG THÁNG 11 

– Sim Mobifone trả sau gọi miễn phí 3 mạng tháng 11 vẫn giống khuyến mãi gọi miễn phí 700 phút  trong tháng 9 và tháng 10.

Có 2 gói cước gọi nội mạng và 3 mạng.

– Chương trình sim Mobi trả sau khuyến mãi gọi chỉ 700 phút/tháng đối với Cá nhân. Với Doanh nghiệp vẫn gọi được

1500 phút khi hòa mạng thuê bao Mobifone trả sau.

– Đối tượng tham gia được mở rộng thêm Thuê bao trả trước hoạt động từ 30 ngày trở lên tính đến thời điểm hòa mạng.

SIM MOBIFONE GỌI MIỄN PHÍ 700 PHÚT THÁNG 10 NHƯ SAU:

A .Đối tượng được tham gia:

– Thuê bao mới

– Thuê bao trả trước hoạt động >= 30 ngày tính đến thời điểm hòa mạng.

– Thuê bao trả sau bị trước ngày 31-08-2013.

B. Nội dung khuyến mãi:

1. Gói KN69 – Sim mobi gọi miễn phí 700 phút nội mạng

– Cước tháng: 118.000 vnđ (đã bao gồm 49.000 vnđ cước thuê bao)

– Được gọi miễn phí 700 phút trong chu kỳ, không giới hạn số cuộc gọi trong chu kỳ.

– Chỉ gọi nội mạng Mobifone và VNPT trên toàn quốc.

– Gọi miễn phí trong 18 tháng, gọi đến hết 31-05-2015. KH cam kết sử dụng tối thiểu 12 tháng

2 Gói KN149 – Sim Mobi gọi miễn phí 700 phút 3 mạng.

– Cước tháng: 198.000 vnđ (đã bao gồm 49.000 vnđ cước thuê bao)

– Được gọi miễn phí 700 phút trong chu kỳ, không giới hạn số cuộc gọi trong chu kỳ.

– Chỉ gọi nội mạng Mobifone, Vinaphone và VNPT trên toàn quốc.

– Gọi miễn phí trong 18 tháng, gọi đến hết 31-05-2015.

C. Qui định:

– KH cam kết sử dụng tối thiểu 12 tháng.

– Trong suốt thời gian cam kết KH không được: chuyển đổi gói cước, chuyển chủ quyền hoặc cắt hủy.