0917 019 898

SIM GỌI MIỄN PHÍ 10 PHÚT MOBIFONE 

Chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết 28/02/2013

Thủ tục đăng ký sim gọi miễn phí 10 phút Mobifone như sau:

A. Đối với cá nhân:

1. Nếu là CMNN do TPHCM cấp 

Cần 1 bản phoito không cần công chứng. Nếu có công chứng thì phải còn hiệu lực ( 6 tháng)

2. Nếu là CMNN do tỉnh cấp 

Cần 1 bản photo CMNN và 1 bản Hộ khẩu ( không cần công chứng, nếu công chứng thì phải còn hiệu lực.

B. Đối với pháp nhân: 1 bản photo GPKD