0917 019 898

PHÍ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VNPT TẠI TPHCM 

Phí đăng ký chữ ký số VNPT tùy thuộc vào Doanh nghiệp chọn gói cước.

Phí đăng ký như sau:

1. Gói 1 năm: 

– Thời gian sử dụng : 1 năm + tặng thêm 3 tháng sử dụng = 15 tháng.

– Phí đăng ký : 999.000 ( khách hàng phải mua Token  trị giá 500.000 đ )

2. Gói 2 năm:

-Thời gian sử dụng: 2 năm + 6 tháng sử dụng = 30 tháng.

– Phí đăng ký: 1.798.000 ( khách hàng phải mua Token trị giá 500.000 đ )

3. Gói 3 năm:

– Thời gian sử dụng: 3 năm + tặng thêm 9 tháng sử dụng = 45 tháng)

– Phí đăng ký: 2.498.000 đ ( tặng miễn phí Token trị giá 500.000 đ )

( Giá cước trên chưa bao gồm VAT 10%. )