Mobivina miễn phí 10 phút đầu tiên

Chương trình khuyến mãi 700 phút gọi Mobi + Vina + VNPT. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi.

 

Call Now Button0917019898