0917 019 898

MOBIFONE GỌI 10 PHÚT TÍNH 1 PHÚT 

 

 1. Thời gian : khuyến mại áp dụng từ ngày 17/09/2012 đến ngày 31/10/2012
 2. Đối tượng:
 • Thuê bao trả sau phát triển mới.
 • Thuê bao trả sau khóa 2 chiều trước 15/08/2012, mở lại DV trong thời gian chương trình và đang KHÔNG trong thời gian hưởng KM hòa mạng mới khác.
 • TB nghiệp vụ, công vụ, TB thuê, TB thử DV, TB CSKH nội bộ KHÔNG tham gia chương trình này.
 1. Nội dung: 

 Đăng ký: 

 • KH đồng ý thanh toán phí tham gia 1 trong 3 gói KM đã chọn (KN14, KNMI, KN 101V với KN có nghĩa là Triệu Kết Nối) không bao gồm TB tháng.
 • KH phải trả cước cho các dịch vụ/gói cước bắt buộc trong gói mới được hưởng KM.
 • Thời gian được hưởng KM: đến 31/03/2013
 • KH chỉ được lựa chọn tham gia 01 trong  các chương trình ngay từ khi đăng ký hòa mạng.
Quy định Gói KN14
Mã: 121324CT1
Gói KNMI
Mã: 121324CT2
Gói KN101V
Mã: 121324CT3
Phí hòa mạng – TB phát triển mới: đóng 25.000đ
– Khóa 2 chiều mở lại: miễn phí
Mức phí tham gia/ CK 49.000đ
Dịch vụ bắt buộc
 • Funring
 • MCA
 • 1 trong các gói MI: M25, M50, M70, M100, MIU
 
Ưu đãi thoại Nội mạng MF
 • Nội mạng MF
 • Vinaphone (kể cả chuyển tiếp và roaming sang Vinaphone).
 • Số cố định VNPT (bao gồm cả Gphone và Cityphone) trên toàn quốc.
Quy định – Cuộc gọi từ giây thứ 01 – 60: mức cước hiện hành

 

– Từ giây 61 – 600: miễn phí

– Từ giây 601 trở đi của cuộc gọi/ ngoài gói: theo quy định hiện hành. Block 1s

 1. Quy định:

 

 • Mức KM đã bao gồm VAT.

 

 • Áp dụng qui tắc làm tròn hiện hành.

 

 • Mức cước trên áp dụng vào giờ bận và giờ rỗi.

 

 • Các ưu đãi chỉ áp dụng trong 1 chu kỳ.

 

 • Với gói KN14, hệ thống sẽ hỗ trợ KH đăng ký dịch vụ MCA, Funring nếu KH chưa sử dụng và được giữ nguyên nếu KH đã đăng ký.

 

 • Với gói KNMI, GDV tại Cửa hàng sẽ hỗ trợ KH đăng ký các gói MI và sẽ được giữ nguyên nếu KH đã đăng ký 1 trong các gói MI (M25, M50, M70, M100, MIU).

 

 • TB tham gia chương trình này không được tham gia các chương trình KM khác. Nếu TB được tham gia chương trình KM khác (văn bản quy định được tham gia), TB sẽ được hưởng KM của chương trình có mức tặng lớn nhất và theo quy định của từng chương trình.

 

 • Trong thời gian tham gia chương trình, các TB bị chặn 2 chiều khi khôi phục sử dụng vẫn tiếp tục được hưởng KM đến 31/03/2013.

Thời gian : khuyến mại áp dụng từ ngày 17/09/2012 đến ngày 31/10/2012