0917 019 898

Đầu số 0286 028730 của mạng nào 

Nhiều ngày qua có nhiều khách hàng gọi điện hỏi mình đầu số 0286 là của mạng nào, đầu số 028730 là của mạng nào. Bài viết sau đây sẽ trả lời cho khách hàng.

Hôm nay mình xin cập nhật thông tin chính xác về các đầu số điện thoại bàn cho quý khách nắm bắt và đỡ tốn phí gọi lên tổng đài tìm hiểu. Nếu bài viết này hữu ích thì quý khách đừng ngần ngại chia sẽ cho bạn bè người thân để cùng biết và khỏi phải mất công tìm hiểu thông tin như quý khách.

Đầu số cố định các nhà mạng

Đầu số điện thoại bàn của nhà mạng Viettel có dạng như sau: 
(Mã vùng)-220xxxxxx đến (Mã vùng)-224xxxxxx 
(Mã vùng)-246xxxxxx đến (Mã vùng)-249xxxxxx 
(Mã vùng)-625xxxxxx đến (Mã vùng)-629xxxxxx 
(Mã vùng)-633xxxxxx 
(Mã vùng)-664xxxxxx đến (Mã vùng)-669xxxxxx 
Ví dụ: Các đầu số điện thoại bàn của Viettel ở TPHCM là đầu số 0286 625xxxxxx, 0286 629xxxxxx, 0286 664xxxxx, 0286 669xxxxx

Đầu số điện thoại bàn của nhà mạng VNPT có dạng như sau: 
(Mã vùng)-35xxxxxx đến (Mã vùng)-39xxxxxx 
Ví dụ: Các đầu số điện thoại bàn của VNPT ở TPHCM là đầu số 028 35xxxxxx 

Đầu số điện thoại bàn của nhà mạng FPT có dạng như sau: (Mã vùng)–730xxxxx
Ví dụ: đầu số điện thoại bàn của FPT ở TPHCM là đầu số 0287 30xxxxx

Đầu số cố định FPT

Tóm lại:
Đầu số 0286 là đầu số điện thoại bàn cùa nhà mạng Viettel
Đầu số 028730 là đầu số điện thoại bàn cùa nhà mạng FPT

Vậy là bài viết đã trả lời cho sự tìm kiếm của khách hàng rồi, hãy share cho bạn bè cùng biết nếu bài viết hữu ích. Chúc quý khách sức khỏe.