0917 019 898

CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ? ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ Ở ĐÂU? 

1. Giới thiệu chữ ký số VNPT-CA.

VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), dịch vụ VNPT-CA được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số vào ngày 15/9/2009. VNPT vinh dự là đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.

2. Đăng ký chữ ký số ở đâu?

Không cần phải đi đâu, phải mất nhiều thời gian và chi phí đi lại mà bạn hãy đăng ký ngay tại website hoặc gọi 0902855229 sẽ được tư vấn và hướng dẫn cài đặt sử dụng tận nơi.

Click xem chương trình khuyến mãi và bảng giá tại đây.