0917 019 898

03 05 07 là mạng gì 

03 là mạng gì? 05 là mạng gì? 07 là mạng gì?
Giới thiệu đầu số mới 03 05 07 08 của các nhà mạng.
Đầu số 03 là đầu số mới của nhà mạng Viettel
Đầu số 05 là đầu số mới của nhà mạng Gtel hoặc Beeline
Đầu số 07 là đầu số mới của nhà mạng Mobifone
Đầu số 08 là đầu số mới của nhà mạng Vinaphone
Các đầu số này được chuyển từ đầu 11 số sang 10 số

Cụ thể các đầu số 03, 05, 07, 08 sẽ thuộc các nhà mạng sau:
Đầu số 03 là của nhà mạng Viettel
Đầu số 0162 đã sẽ chuyển thành đầu số 032
Đầu số 0163 đã chuyển thành đầu số 033
Đầu số 0164 đã chuyển thành đầu số 034
Đầu số 0165 đã chuyển thành đầu số 035
Đầu số 0166 đã chuyển thành đầu số 036
Đầu số 0167 đã chuyển thành đầu số  037
Đầu số 0168 đã chuyển thành đầu số 038
Đầu số 0169 đã chuyển thành  đầu số 039

Đầu số 08 là của nhà mạng Vinaphone
Đầu số 0123 đã chuyển thành  đầu số 083
Đầu số 0124 đã chuyển thành đầu số 084
Đầu số 0125 đã chuyển thành đầu số 085
Đầu số 0127 đã chuyển thành đầu số 087
Đầu số 0129 đã chuyển thành đầu số 080

Đầu số 07 là của nhà mạng Mobifone
Đầu số 0120 đã chuyển thành đầu số 070
Đầu số 0121 đã chuyển thành đầu số 079
Đầu số 0122 đã chuyển thành đầu số 077
Đầu số 0126 đã chuyển thành đầu số 076
Đầu số 0128 đã chuyển thành đầu số 078

Nhà mạng Gtel (Beeline)
Đầu số 019 đã chuyển thành đầu số 059

Đầu số 04 là của nhà mạng Vietnamobile
Đầu số 018 đã chuyển thành đầu số 04

Quý khách xem chi tiết qui định chuyển đầu sốcủa Bộ TT&TT